A projekt célja

Általános összefoglalás :
A Környező Világnak köszönhetően az iskolák olyan képzést nyújthatnak, amely megfelel az alaptanterv célkitűzéseinek. A Környező Világ kiválóan kapcsolódik az alaptanterv több oktatási területéhez és kiemelkedő témáihoz. A projekt végeredményben segíti a tanulókat a megállapított kulcskompetenciák elérésében. A bevezetett alaptanterv további területei a csapatmunka támogatása, a modern információs technológia használata, transzgenerációs kapcsolatok kialakítása és az aktív polgárrá nevelés.Tekintettel az Európai Unió prioritásaira a projekt támogatja a helyi kezdeményezéseket, hozzájárul, hogy a város és a vidék egyforma lehetőségekhez jusson, támogatja a kulturális és környezeti örökség gondozását, közvetíti a tanulók felé az információs technológiával való munkát, és nem utolsó sorban hozzájárul a fenntartható fejlődés elvének teljesítéséhez.

Konkrét célok :
Az általános iskolai oktatásba bevezetett SVP segítségével
Ez a projekt megfelelően széleskörű és reprezentatív példa a projektoktatásra, mint a kulcskompetenciák elérését szolgáló eszköz.
Szakértő felkészítést kínál a pedagógusoknak
Az iskolák és a projekt szolgáltatóinak együttműködése először a technológiai és módszertani felkészítés során valósul meg. A felkészítés során az iskola koordinátorai és a pedagógusok fontos információkat szerezhetnek az alaptanterv célkitűzéseit teljesítő projektoktatás megvalósításáról.
A környezet kulturális, történelmi és építészeti változásait vizsgáló terepszemle szervezése a tanulók számára
A terepszemle mozgással járó aktivitás az iskola területén kívül. A projekt koordinátorának még az iskolában meg kell beszélnie a tanulókkal, hogy milyen témát dolgozzanak fel. Ha több témát is fel szeretnének dolgozni, a tanulókat több csoportba kell osztani. A másik lehetőség az, ha tevékenységek szerint sorolják csapatokba a tanulókat - megbeszélés, szkennelés, írás, adatfeldolgozás. A diákok a különböző helyeket vagy objektumokat ábrázoló történelmi képek alapján felkeresik az eredeti helyeket és követik annak időbeli változásait. A helyszínen tapasztalt személyes élményeiket digitális technológia alkalmazásával dolgozzák fel az oktatási és a prezentációs anyag számára, amelyben tapasztalataikat összegzik.
Lehetővé tenni a digitális technológiával való munkát
A projekt során a diákok számítógépet, fényképezőgépet, videokamerát, szkennert, digitális diktafont, grafikus programokat és webes prezentációt fognak használni. A tanulók az összes eszköz használatát megtanulhatják, és ezáltal bármilyen más - akár iskolai, akár munkahelyi - projekt tevékenységére felkészülhetnek.
A Környező Világ eLearning szerverének működtetése a tárgyközi oktatás számára
Kialakítani az iskolai projekt adatbázisát, amely Magyarország kulturális változásait térképezi fel. Az egész adminisztrátori környezet egy számítógépes játékhoz fog hasonlítani, aminek legfőbb indoka az, hogy a prezentáció ezen módja felkelti a diákok érdeklődését. Az így elkészült oktatási anyagokat Magyarország összes iskolája felhasználhatja és tesztelheti.
A Környező Világ oktatási moduljainak összekapcsolása a hatékony eLearning oktatással
A projekt részét képezi az iskolák bekapcsolása az internetes "Iskola az iskola mögött" projektbe. Széleskörű oktatási szolgáltatásait az iskolák a Környező Világ projekt idején használhatják fel. Indoka: az "Iskola az iskola mögött" projekt és a Környező Világ konkretizálóbb moduljainak segítségével folytonos képzést lehet kialakítani. Az "Iskola az iskola mögött" nagyon széleskörű szolgáltatást nyújt, amely tartalmazza a legtöbb tantárgy anyagát az általános és a középiskolák minden évfolyama számára. Az "Iskola az iskola mögött" moduljai a tananyag begyakorlására irányulnak. Ez az általánosabb és a tanmenetre irányuló szerver alkalmas a Környező Világ projekt szerverének kiegészítésére, amelynek feladata az oktatást kiegészítő jellegével elvezetni a tanulókat a kulcskompetenciák elsajátításáig. Ezek a konkretizáló modulok az oktatás számára leírják az egyes területeket, megrajzolják az egyes magyarországi -és a jövőben európai - helyeknek is az életét, változásait és problémáit.
Minden iskola számára prezentációs kiállítás és könyv létrehozása
Minden iskola szervezhet kiállítást, a tanulók tehát bemutathatják munkáikat, ami segít hozzáállásuk formálásában. A projekt eredményei bemutatásának részét képezi a honismereti séta és a helyi sajtóban való megjelenés.
Diákok motiválása a kultúrtörténettel való szorosabb viszony kialakítására
A projekt célja a tanulók pozitív hozzáállásának támogatása az életkörnyezetük felé az értékrend kialakításával. A projekt kapcsolódik az életre szóló tanulás területéhez is- a tanulók szabadidejükben továbbra is foglalkozhatnak ezzel a témával. A Környező Világ projekt közvetítésével abban szeretnénk a diákoknak segíteni, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki környezetükkel. A régi fényképek gyűjtésével, digitalizálásával, az adatok archiválásával, megbeszélésekkel és a helyszíni munkával a tanulók konkrét ismereteket szerezhetnek régiójuk fejődéséről, ami segíti őket abban, hogy jobban megértsék a helyi élet fejlődését és problémáit. A projekt minden lépésébe bevonjuk a nyilvánosságot, így elérhetjük a projekt célkitűzéseinek széleskörű elterjedését az iskolán kívül is. Reméljük, hogy a régióval való kapcsolat a fiatalokat a terület fejlesztésére, jobbítására ösztönözi.