A projekt partnerei

Antikomplex polgári társulás

Občanské sdružení Tereza

Katedra informatiky a geoinformatiky ÚJEP

Fiatalok Kulturális Szövetsége - Ifjúsági Egyesület

Az egyesület fiatalokra irányuló, illetve velük együtt megvalósított közösségi programokat szervez. Nem formális pedagógia módszerek használ, a fiatalokkal való személyes kapcsolattartással, új programok és nem szokványos módszerek alkalmazásával dolgozik. Az egyesület fontos szerepet tölt be a régió életében.

Az egyesület üzemelteti a Vásárosnaményi Információs Pontot: ez egy ifjúsági tanács­adó iroda és közösségi tér. Alapvető feladata, hogy a városban élő ifjúsági korcsoport szá­mára alternatívát kínáljon az információhoz jutás, a közösségi művelődés- szórakozás te­kintetében, a fiatalok autonómiáját és személyiségük kibontakozását elősegítse. Lehetővé tegye számukra a kultúrához és az információkhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy a helyi társadalom életében aktív, felelős szerepet vállalhassanak.

Az egyesület 2002-ban létrehozta és azóta is működteti az Iskolahálózatot. Az iskolaháló­zathoz középiskolás fiatalok csatlakozhatnak, jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye majdnem mindegyik középiskolájában jelen van. A feladata kettős: információkat köz­vetítenek közvetlenül a fiatalok és az egyesület között, valamint kortárssegítőként ta­nácsadói tevékenységet is végeznek (diákjogi,munkaügyi, gazdasági, diákönkormányzati, kisközösségi ösztöndíjjak, Európai Unió-s, pályaorientációs, életvezetési tanácsadás a fia­talok igényeihez igazított módszerekkel, s jelen tanácsadásokon túl bármely szociális és mentálhigiénés területeken).

Kistérségi civil program keretében megkeresik a Szatmár-Beregi kistérségben működő civil szervezeteket és segítik működési, szervezési és gazdasági problémáik megoldását. A szervezeteknek találkozókat és képzéseket szerveznek, meghívnak megyei és országos szakembereket, akik segíthetnek a szervezeteknek további programjaikban.

Ezeken túl az egyesület foglalkozik diákvezető képzéssel (ehhez kapcsolódóan diákvezető-képző tábort szerveznek nyaranta), mentálhigiénés programokat szerveznek (AIDS, drog, dohányzás, és az alkohol fogyasztás káros hatásainak megismertetése valamint a fiatalok körében ezek visszaszorítása érdekében) kulturális és szabadidős rendezvények ( a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében) kerülnek megrendezésre, de van foglalkoztatás bővítő projekt, ifjúsági tanácsadás és önkéntes program is. A programokat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Nemzeti Civil Alap, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanács valamint egyéb szervezetek és alapítványok támogatják.