Letectvo

Letectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru (vzduchového obalu Zeme) na lety leteckých dopravných prostriedkov, prípadne aj kozmických dopravných prostriedkov na lety do kozmického priestoru. Letecká doprava (resp. preprava) alebo vzdušná doprava (resp. preprava) je doprava (resp. preprava) vykonávaná vo vzdušnom priestore

V súčasnosti, keď je väčšina lietadiel ťažších ako vzduch, ide najmä o lietanie lietadiel a vrtuľníkov. Po anglicky sa tento odbor nazýva „aviation“, v slovenčine „aviatika“, čo väčšinou označuje všeobecne letectvo na Zemi.

Pojem „aeronautika“ (vzduchoplavba, vzduchoplavectvo) vznikol na začiatku letectva, keď po prvom vzlete teplovzdušného balóna bratov Montgolfierovcov vo Francúzsku, boli známe iba lietadlá ľahšie ako vzduch, čiže balóny a vzducholode.

Dnes sa v rámci Chicagskej dohody o medzinárodnej civilnej leteckej doprave a po vzniku ICAO používajú oficiálne 2 termíny:

aviation - pre lietanie lietadiel ťažších ako vzduch
aeronautics - pre všetky lietadlá pohybujúce sa v zemskej atmosfére, či už pomocou aerostatických síl (balóny, vzducholode), alebo pomocou aerodynamických síl (letúne, vrtuľníky, klzáky, padáky, ultralajty). Pojem aeronautika sa dnes používa prevažne vo význame oblasti vedy a techniky, t. j. používa sa na označenie oblasti vysokoškolského štúdia a výskumu.

Slovenský termín letectvo často zahŕňa aj odbor „aerospace“, aerokozmonautiku, ktorý zahŕňa „letectvo a kozmonautiku“, teda lietadlá typu raketoplán (v kozme lieta ako kozmická loď, v atmosfére ako lietadlo), ktoré sčasti alebo úplne lietajú v kozmickom priestore.

Technická základňa leteckej dopravy je vytvorená:

leteckými dopravnými prostriedkami,
letiskami a ich vybavením,
zabezpečovacími zariadeniami.