Huset är byggt 1927. De som byggde huset hette Gerda och Carl Langström. Huset är byggt av stengrund, timmervägg och tegeltak.Huset vart klart samma år 1927. Det var veldigt bra av bara två personer att få det klart. Innan elen kom så var det öppenspis för att hålla värmen ochstiarinljus i rummen. Sen kom elen år 1946.

 

gamla bilden är en privat bild och den andra är också privat bild. fotograf orkänd.