Huset byggdes år 1924 av Conrad Karlsson. Då var grunden gjord av stenar alltså en torpargrund. Då var väggarna gjort av stående plankor av spån och taket var av tegel.

Nu har man putsat på betongpå torpargrunden. Man har satt in isoleringen i väggarna och bytt tegel på taket. Nu har de även byggt ut en veranda och en toalett. Verandan är på baksidan av huset och den är 5 meter lång och 3 meter bred. Huset användes som bostadshus år 1924 och det gör det fortfarande. Karl Axel Lönberg har bott i huset sedan 1994 alltså 19 år.

Bilder:

Vår hembygd Söderköpings socknar 1998 ansvarig utgivare Alf Ericson tryckt i Norrköping 1998 fotografer Hans Andersson, Sture Davidson och Sven Olof Kontio. kristinelundsgård s 313

Sveriges bebyggelse statistisk topogratisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd i östergötlands län. Bokförlägning Hermers AB 1951. Huvudreaktör Jöran Sahlgren utgivare Olof Ericson. kristinelundsgård.