Huset byggdes 1850. Huset byggdes ut 1975. Huset renoverades 1975. För användes huset till en sommarbostad. Han som ägde det då hete Sture Petersson. Nuvarande ägare Erik Lundin.

 

Gamla bilden är en privat bild. Fotograf okänd.

Nya bilden är tagen av Elias Rogalin år 2013.