Femöresbron.

Femöresbron är en bro vid Strömmen, den är 48 meter lång och 3 meter bred. För att passera fick man förr betala och det var så som bron fick sitt namn ''fem öres bron''. Den första avgiften för att passera var två öre men ändrades till 5 öre. Mannen som lät bygga bron hette doktor Bergvall. Det var även han som tog hand om avgiften. Femöresbron blev snabbt populär. Man kunde även åka färja över Strömmen mellan Badudden och Åbackarna. Den sköttes med hjälp av en wire och det kostade lika mycket som att gå över bron. Immanuelkyrkan säger att över 60 000 årligen passerade femörsbron mellan 1930- och 1940-talen. För många Norrköpingsbor var bron den lättaste vägen att ta sig till dansen vid Folkets Park. Idag är det fortfarande populärt för Norrköpingsborna att gå över bron. Från och med 1940-talet togs avgiften för att gå över bron bort.    

 

Källor:

Stadsarkivet.