H02 Hořice na Šumavě - budova pašijového divadla

Historie hořických pašijových her sahá až do počátku 19. století. Původně se hrálo v hostinských místnostech bez kostýmů a jen s nejnutnějšími rekvizitami. V roce 1893 byla uvedena do provozu dřevěná divadelní budova, která dokázala pojmout 2000 diváků. Poslední představení zde bylo sehráno v roce 1948. V 60. letech byly zbourány poslední zbytky stavby. Tradice pašijových her byla obnovena v roce 1993. Hraje se v přírodním amfiteátru, který vznikl v těsném sousedství původního pašijového divadla.

H02 Hořice na Šumavě (Höritz im Böhmerwalde) - Passionsspielhaus

Die Geschichte der Höritzer Passionsspiele geht auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Ursprünglich wurde in den Zimmern der Gasthäuser ohne Kostüme und nur mit den allernötigsten Requisiten gespielt. Im Jahr 1893 wurde ein hölzernes Theatergebäude in Betrieb genommen, wo 2.000 Zuschauer Platz nehmen konnten. Die letzte Vorstellung wurde hier im Jahr 1948 gespielt. In den 60er Jahren wurden die letzten Reste des Gebäudes abgerissen. Die Tradition der Passionsspiele wurde im Jahr 1993 erneuert. Gespielt wird in einem natürlichen Amphitheater, das in der Nähe des ursprünglichen Passionsspielhauses entstand.