H01 Hořice na Šumavě

Stará barevná pohlednice zachycuje podobu Hořic v první třetině 20. století. Srovnáním s novou fotografií lze snadno odhalit, že největší proměnou prošla místní část zvaná Peklo - zmizela odsud velká část domků a byla nahrazena panelovými bytovkami. Několik budov v blízkosti kostela bylo necitlivě rekonstruováno, čímž byl porušen celkový ráz jinak zachovalého náměstí. Nová zástavba pak propojila horní část obce s vlakovým nádražím. Reliéf nejvíce pozměnil silniční zářez vybudovaný při stavbě obchvatu v roce 1999.

H01 Hořice na Šumavě (Höritz im Böhmerwalde)

Die alte Farbpostkarte hält die Gestalt von Höritz im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts fest. Durch einen Vergleich mit der neuen Fotografie kann man leicht aufdecken, dass die größte Verwandlung der Ortsteil genannt Peklo (Hölle) erfahren hat - ein Großteil der Häuser ist verschwunden und wurde durch Plattenbauten ersetzt. Mehrere Bauten in der Nähe der Kirche wurden empfindungslos restauriert, daher wurde der gesamte Charakter des sonst gut erhaltenen Ortplatzes verletzt. Die neue Bebauung verband dann den oberen Teil des Ortes mit dem Bahnhof. Das Relief wurde am meisten durch den Straßeneinschnitt geändert, der beim Bau der Umfahrungsstraße im Jahr 1999 entstand.