CK03 Historické slavnosti (1909/2007)

Na staré fotografii vidíme na koních účastníky oslav 600. výročí povýšení Českého Krumlova na město v roce 1909. Na nové fotografii ze Slavností pětilisté růže vychází historický průvod z druhého nádvoří českokrumlovského zámku. Celkově se prostředí nezměnilo, až na několik výjimek (stromy a úprava budov).

CK03 Historische Feste

Auf der alten Fotografie können wir die Teilnehmer der Feier des 600. Jubiläums der Erhebung von Český Krumlov zur Stadt im Jahr 1909 sehen. Auf der neuen Fotografie vom Fest der fünfblättrigen Rose kommt ein historischer Umzug vom zweiten Schlosshof des Krumauer Schlosses. Insgesamt hat sich die Umgebung nicht verwandelt, mit wenigen Ausnahmen (Bäume und Instandsetzung der Gebäude).