Domkyrkan har bra synts i Linköping i mer än 800 år. Men man tror att det innan fanns en liten träkyrka och kyrkogård här redan på  1000-talet.

På 1120-talet började man bygga en stenkyrka. Den var ungefär hälften så stor som den som finns nu. 100 år senare var den för liten, så då fick man göra kyrkan större. Det har man gjort senare också.

På 1700 talet byggde man dit ett torn. Och det blev sen en spira.

I mitten av 1900-talet så satte man dit spiror på östra sidan. Så på den gamla bilden ser man inga spiror. Så kyrkans utseende har ändrats många gånger.