Budova bola postavená v roku 1912 maďarským architektom Ignácom Alpárom, v štýle maďarskej secesie pre Uhorskú kráľovskú štátnu hlavnú reálnu školu. V roku 1919 bola pretransformovaná Československú štátnu reálku Jána Palárika. Reálka sídlila v budove až do roku 1960, kedy sa do nej nasťahoval Vysoká škola dopravná, dnešná Žilinská univerzita. V súčastnosti budova nie je využívaná.