Horný val a Mestské divadlo sú dôležitými pamiatkami mesta. Reprezentačný dom je postavený v štýle talianskeho neoklasicizmu. Obložený je leštenými travertínovými doskami , ktoré sa používali v tom čase veľmi často. Na divadle vydržal travertín skoro 60 rokov , roku 2001 ho mesto dalo vyčistiť a znovu osadiť. Na budove boli pôvodne umiestnené tri znaky - žilinský, pápežský a slovenský.

Pápežský znak symbolizoval, že tu bola umiestnená cirkevná škola, a to, že budova patrila cirkvi. Tieto znaky boli roku 1948 odstránené. V súčasnosti sa na budove divadla nachádzajú pamätníky venované doktorovy práv Vojtechovi Tvrdému a Fedorovi Ruppeldtovi. Budova je umiestnená na oveľa väčšom pozemku, ako bola pôvodná škola.

Horný val a Mestské divadlo sú dôležitými pamiatkami mesta. Reprezentačný dom je postavený v štýle talianskeho neoklasicizmu. Obložený je leštenými travertínovými doskami , ktoré sa používali v tom čase veľmi často. Na divadle vydržal travertín skoro 60 rokov , roku 2001 ho mesto dalo vyčistiť a znovu osadiť. Na budove boli pôvodne umiestnené tri znaky - žilinský, pápežský a slovenský.

 


Pápežský znak symbolizoval, že tu bola umiestnená cirkevná škola, a to, že budova patrila cirkvi. Tieto znaky boli roku 1948 odstránené. V súčasnosti sa na budove divadla nachádzajú pamätníky venované doktorovy práv Vojtechovi Tvrdému a Fedorovi Ruppeldtovi. Budova je umiestnená na oveľa väčšom pozemku, ako bola pôvodná škola.