Hlavná pošta Žiliny:  Pošta Žilina 1 vklinená medzi ulice J. M. Hurbana, Sládkovičovu a Na priekope sa nachádza na mieste bývalej jednoposchodovej budovy františkánskeho gymnázia, neskôr maďarskej kráľovskej pošty, ktorá bola postavená v rokoch 1907-1908. Prestavba do jej dnešnej podoby prebehla v rokoch 1938-1940.