Majoren P. H. Stjernspets, regementspastorn O. Söderström, grosshandlaren Th. Liljedahl och godsägaren C. Th. Petterson lämnade våren 1908 in ett förslag till styrelsen för mellersta Östergötlands Järnväg. Förslaget handlade om att bygga en järnväg förbi Fornåsa till Motala, Linköping och Vadstena p.g.a. att industrierna i städerna hade ökat. Det var meningen att järnvägen skulle stå klar i slutet av år 1914 med järnvägen var inte klar förrän år 1915. Den 31e juni samma år började även ellok att köra på spåren.

Fornåsa blev en punkt där man kunde åka till alla stora städer i närheten så att folk från landsbygden kunde ta sig till sina arbeten. Tågen gick med ca två timmars mellanrum. År 1963 kördes det sista loket på linjen Fornåsa-Motala. Då hade SJ precis köpt upp linjerna av MÖJ och de hade sedan beslutat att lägga ner järnvägen.

Vi har valt denna bild just för att vi bor där, personligen tycker vi att det är lite synd att de lade ner järnvägen. Vi tycker att en järnväg skulle ha varit bra eftersom det tar ganska lång tid att att sig ut till Fornåsa.

Major P. H Stjernspets, reverend O Söderström, wholesaler Th. Liljedahl and landlord C. Th. Petterson left a proposal for ”Mellersta Östergötlands Järnväg”. The proposal was about building a railway from Fornåsa to Motala, Linköping and Vadstena, because of the industries in all those towns. The railway was meant to be finished in the end of year 1914 but it wasn’t finished until the year after. The first electic locomotive started to run on the railway on the 31th of July the same year. You could go to all towns near Fornåsa, the train made it easier for people to go to their jobs. The train went from the station approximately every second hours. The last train ran on the railway between Fornåsa and Motala in 1963. It was because SJ bought the lines and then decided to take the railway away.

We chose this picture because we both live near Fornåsa. We think that it’s quite sad that they closed down the railway because Fornåsa is pretty far from both Motala and Linköping and the train is faster then the bus.