Būvēta 20.gs. 20. gados toreizējā Kalnmuižas parkā. Pārbūvēta 50-60. gados. Pēdējā pārbūve- 1972. gadā samainot vietām estrādi ar skatītāju sēdvietām. Uzlabojumi veikti 2002. gadā