V těsné blízkosti Palackého ulice před křižovatkou s ulicí Mšenskou stojí kaplička s pamětní deskou, která připomíná založení huti Franzem Kunzem v roce 1548. Kaple svaté Anny se čtvercovým půdorysem, okrouhlou apsidou a sedlovou střechou, doplněná věžičkou s cibulovou bání, byla postavena v roce 1780. Ve věži vidíme původní zvon. Zřejmě díky svým malým rozměrům přežil obě světové války. V dobách bojů totiž bylo mnoho kostelních zvonů sňato a použito na výrobu zbraní.