Nová školní budova ve Květné byla postavena v roce 1910. Škola byla nejprve dvojtřídní, později trojtřídní. Podle školní kroniky z roku 1910 působil před rokem 1860 na soukromé německé jednotřídce při sklárně (tuto školu zde zřídil Emanuel Zahn) učitel Dostál. Stravoval se po domech, u každého žáka jeden den. Škola byla nejprve utrakvistická, německá, od roku 1910 česká s povinnou němčinou.

Školu navštěvovali  žáci 1.-5. tříd až do roku 1976. Od roku 1977 sloužila levá část budovy Československé poště. Pravá část byla využita k bytovým účelům. Po rozdělení Československa v roce 1993 odkoupilo budovu ministerstvo vnitra. Byla provedena rekonstrukce a budova dodnes slouží Policii ČR.