Farský kostol

V roku 1318, keď bolo mestu Ružomberok udelené právo slobodnej voľby kňaza, sa datuje existencia kostola sv. Ladislava. Bol postavený pravdepodobne už v druhej polovici 13. storočia.

Pri veľkom požiari mesta v roku 1583 bol kostol sv. Ladislava zničený. Na jeho ruinách dali v roku 1585 Štefan Ilešházi a jeho manželka Katarína Pálfiová postaviť nový dnešný farský kostol sv. Ondreja.