Samota Krčmov nedaleko Horního Adršpachu. Do konce války zde stával Gasthaus zur Haide Herr Hoffmanna a vedla tudy solná stezka do sousedního Polska. Kolorovaná pohlednice pochází z 20. let minulého století, druhý snímek je z jara 2007.Po cestě vedle hostince, která se postupem času o několik metrů posunula a zároveň výrazně pozbyla na šíři, se až do války vozilo zboží do Polska a zpět. Roubenku s červenou střechou napravo od cesty obývali celníci, nalevo od cesty stával mohutný zájezdní hostinec. Po vyhnání Němců vzal hostinec a většina Krčmova za své. Dnes lze v chaotickém shluku náletových dřevin nalézt jen někdejší kamenné základy, rovné plochy obdélníkového tvaru. Pozici snímku lze blíže určit i díky vzrostlým stromům, které bouři válečných a poválečných let bez problému přečkali. Dnes beznadějně pusté místo vzbuzuje tváří v tvář staré pohlednici smutnou náladu.

PS: Je možné, že celnice za své nevzala. Jeden domeček se jí tvarem své střechy až nápadně podobá a leží zhruba tam, kde by měl.