Tobiáš Tomaštík není v Kloboukách spojen pouze s Červeným domem: „Roku 1761 (...) dostavena nákladem Tobiáše Tomaštíka kamenná statua s čtyrma figurami na placi (tj. na náměstí) a posvěcena. Zachovávat tuto statuu se zavázalo město." Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem zdobí na vyvýšeném podstavci další čtyři plastiky: svatý Florián, který měl (a má) město chránit před škodami způsobenými ohněm, svatý Vendelín, ochránce polí a dobytka, který bdí nad rolníky a pastýři, svatá Tekla, tradičně první křesťanská mučednice, která se věnovala léčení bližních, a archanděl Rafael s malým - Tobiášem. Archanděl Rafael chránil poutníky a další cestující (ostatně, kloboučtí soukeníci vozili své zboží po celých Uhrách). V obrazech renesanční Itálie často připomínala plátna s Rafaelem a Tobiášem odchod syna z rodiny, Tobiáš obvykle míval synovu podobu. Nemyslím, že by Tobiášova socha představovala podobu donátorova syna (Tobiáše), ale je zjevné, že jde o připomenutí osoby donátora. Na mariánském sloupu čteme nápis „PANNO MOCNA ORODVG ZA NAS KLOBVCKI" (tučně zaznačená písmena označují údaje chronogramu).