Hotel U Slunce sloužil po 2. sv. válce jako městský národní výbor, v současnosti detašované pracoviště městského úřadu.