Kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské. Stropy byly klenuté. Na jednotlivých stropních obloucích byla malbou vyobrazena všechna tajemství růžence radostného, bolestného a slavného. Každé tajemství v jednom oblouku.

Kaple byla zbourána a na jejím místě poté vyrostl nový kostel. Dnes je už po rozsáhlé rekonstrukci, se kterou se začalo v roce 2001. Kromě jiného byla vyměněna okna a opravena střecha s věžičkou. Kostel dostal také novou fasádu. Celý oltář se změnil, hlavním motivem je socha Krista Krále, kterému je kostel zasvěcen. Sochy v kostele byly zachovány a zrekonstruovány. Byly dány nové lavice. Dříve byla po levé straně oltáře stará kazatelna, která po rekonstrukci zmizela. Vznikl tak prostor pro další lavice a místo pro zpěváky a nástroje.