Tato fotka je z ulice, která se nazývá Malá Strana. Na staré fotce nalevo v zadní části je starý dům, ten stojí v Prakšicích dodnes. Před ním je ještě jeden starý dům, který lidé bourají. Tato stavba je prorostlá stromy. Na střeše stojí dva lidé, ti ho zřejmě rozebírají. Ostatní pracují okolo domu na trávě, na níž je nepořádek. Na okraji trávy jsou poskládány trubky, které budou sloužit ke stavění kanalizace. U domu vidíme i sloup, ten tam stojí dodnes. Napravo na zadní straně je postavený dům Vlkových. Úplně napravo fotky je zaparkovaný starý traktor. Ten patřil zřejmě některému z dělníků. Cesta je starší a užší než dnes.

Na nové fotografii působí ulice čistším dojmem, protože na trávě není žádný nepořádek. Některé stavby tady zůstaly ještě z dřívější doby. Místo stavby, kterou lidé bourali na starší fotce, jsou sloupy s elektrickým vedením a dva stromy. Dům vpravo zůstal, ale teď je porostlý břečťanem