Hlavním motivem těchto fotografií je škola a její okolí.

V době vzniku staré fotografie zde ještě nebylo hřiště, ale jen prázdná travnatá plocha. Dole na fotce jsou stromy, které tu rostou ještě dnes, ale nejsou mezi nimi žádné budovy. Nahoře na levé straně je prázdná krajina bez stromů a budov. Napravo jsou hustě vysázené stromy a mezi nimi stojí domy. Krajina v této době působí ,,prázdným“ dojmem.

Uprostřed nové fotky se nachází škola, ale je nově opravená. Napravo vedle školy stojí budova (na staré fotografii ještě není), která slouží jako šatny pro fotbalisty. Místo prázdné plochy je tu hřiště porostlé trávou, starší tribuny a branky. Stromy tu stojí i dnes, jsou ovšem vyšší. Na dolní části fotky jsou postaveny nové domy. V horní části fotky je pořád prázdné místo, protože slouží jako pole. Na pravé straně stromy musely ustoupit domům.