Táto budova bola postavená približne v rokoch 1988-1989.

 

Jednou z neriešiteľných situácii pre obec je nedostavaná budova. Povodne mala slúžiť na potreby obecného úradu ako kancelárie a menšie služby, dom služieb. Obec nemá finančné prostriedky na dobudovanie. Budova je na predaj. Je potrebné prepracovať projekt, lebo už nebude slúžiť pôvodnému účelu.

Ozvali sa aj záujemcovia, ale od svojho zámeru odstúpili.

Budova by sa dala využiť určite ako penzión pre starých ľudí, byty pre mladé rodiny a podobne.

Žiaci 8. ročníka sa pokúsili budovu"dokončiť"