Kaple v Návojné, 60. léta 20.stol. Kaple je zasvěcena sv. Trojici a mezi nejstarší zmínky o ní je zobrazení na mapě obce v Peřinkově Vlastivědě Moravské z roku 1905. Kaple prošla několika úpravami, poslední z nich proběhla v roce 2003. Ve stejném roce se započala tradice poutních mší u této kaple, kdy celé okolí zaplní věřící z celé farnosti.