Zámecké nádvoří, 50.léta 20. stol. Snímek starý půl století byl pořízen při jakési kulturní akci, můžeme zde pozorovat průvod dětí, ovšem za naši pozornost stojí především budova rozestavěného MNV, která je umístěna na místě dřívějších zámeckých stodol. Povšimněme si také vzrostlého stromoví - to již na současném nádvoří nenajdeme