Na starém snímku, pořízeném krátce po válce (sousední dům je již demolován), se nachází statek rodiny Johanna Dimtera. V rámci vyhnání Němců byl této rodině statek zabaven. V poválečných letech klesla hodnota budov v sudetské oblasti až pod úroveň stavebního materiálu. Mnoho staveb tak bylo nejen prostě srovnáno se zemí, ale také rozebráno na cihly, odvezeno a  znovu postaveno někde úplně jinde... Ze statku Dimterových byl postaven nový dům kdesi na Slovenskou. Mnohdy se tak vysídlení nedotklo jen původních obyvatel, ale též jejich obydlí. Nezasvěceného dnes na někdejší existenci statku upozorní již jen snadno přehlédnutelné detaily, např. nezvykle rovná obdelníková plocha někdejších základů domu, jež v okolním rozvlněném terénu působí poněkud rušivě. My můžeme díky starému snímku identifikovat březovou alej, která se skrývá za skupinkou náletových olší v pravé části obrázku.