V popředí staršího snímku se nachází původní adršpašský hřbitov, který byl v sedmdesátých letech u „příležitosti" oslav výročí Vítězného února srovnán se zemí. Na stejném místě byl, jak dokládá mladší fotografie, následně vybudován pomník Rudé armádě - osvoboditelce. V plenéru obce působí toto nové „pietní místo" zcela přirozeně a nikoho z nezasvěcených ani nenapadne, že by zde dříve mohl být hřbitov. Nezvykle pozdní likvidace hřbitova dokládá, nakolik může být vzpomínka na někdejší obyvatele Adersbachu pro nové české obyvatele Adršpachu nepříjemná. Raději si denodenně připomenou Rudou armádu než původní osídlence. Za  pomníkem osvobození lze spatřit zachovalou márnici, která dnes slouží jako obecní knihovna. V zadním plánu obou fotografií se nachází kostel Povýšení svatého kříže, jenž byl stavěn v letech 1827-1831. Dnes má kostel pozměněné zakončení věže (cibuli nahradil prostý jehlan), což na novém záběru zakrývá smrček, jenž byl vysazen v rámci nových úprav někdejšího hřbitova. Kostel má dnes sice poněkud oprýskanou fasádu, ale obec na druhou stranu dokázala najít peníze na generální opravu jeho střechy, což není v někdejších Sudetech zdaleka běžné. Svou polohu dokázal obhájit kdysi dřevěný sloup elektrického vedení.