Původní fotografie představuje pohřeb Johanna Dimtera v roce 1959. V tomto případě se ukázala příroda trvanlivější lidského výtvoru. V zadním plánu napravo stále roste tentýž strom, jenž zdravě ztloustl, kdežto hřbitov byl rozebrán v 70. letech. V čase mezi 17. a 25. únorem se stalo dobrým zvykem zbavovat se přítěžků minulosti v duchu hesla "Kupředu, zpátky ni krok".