Pohled na valašskou krajinu v okolí Návojné na konci 70.let. Stromořadí na „záhumenkách" odkazuje na péči zdejších hospodářů, pokosené louky jsou znamením tvrdé práce, kterou musí lidé na hospodářství vykonat, aby úděl daný jim od pokolení splnili s pocitem naplnění a spokojenosti. I dnes je řada stromů znakem dobré péče o „grunt" a tradičním stromem je bezesporu trnka. Srovnáme-li obě fotografie, poznáme, že stromů ubylo a naopak zástavba v pozadí je daleko rozsáhlejší.