Zámek Návojná, rok 1968. Zámecká budova je zde zachycena v období, kdy se jednalo o zboření levého křídla, které již nutně potřebovalo rekonstrukci, na níž ovšem nebyly prostředky. Pravá část budovy a čelní centrální část byly přebudovány na bytové jednotky. V současné době je na budově bývalého zámku patrná údržba, své udělaly terénní úpravy okolí a pomyslné satisfakce se dostane i levému křídlu, neboť se uvažuje o jeho nové výstavbě, která by částečně řešila bytovou situaci v obci.