V této třídě jsou napravo vidět ještě velmi stará dřevěná okna. Na zadní stěně visí velká nástěnka s výrobky žáků třetí třídy, která není vyzdobená tak moderně jako třetí třída z dnešní doby. Před nástěnkou stojí paní učitelka v tehdy moderním oblečení. Ve školách se používaly ještě staré dřevěné lavice a místo na židlích se sedělo na dřevěných lavicích. Podobné dnes můžete vidět venku v parcích. Podlaha z parket se od té dnešní příliš neliší.

Dnešní třetí třída už působí veselejším dojmem. V této třídě žáci sedí v nových lavicích a na nových židlích taky po dvojicích. Do třídy proniká světlo novými plastovými okny. Podlaha je také z parket, ale jsou nalakované. V zadní části třídy je položený menší zelený koberec, který slouží k tomu, aby si děti o přestávkách mohly hrát. Místo staré nástěnky vidíme barevné skříňky, do kterých si žáci ukládají školní pomůcky. Vedle nich visí nástěnka ve tvaru domku, který je vystřižený z kobercové látky.