Ve všední den byl kroj prostší, chodilo se jen v sukních od kroje a v jupce. Při významnějších událostech (např. svatba, hody, přijímání, dožínky, pohřby, …) se chodilo v celém kroji, tedy i s rukávcem a obojkem. Mládenec na nové fotografii má na klobouku bílé péro, to znamená, že je ještě svobodný. Kdežto na staré fotografii už je ženatý, protože na klobouku péro nemá. Většina lidí vlastnila kroj, ale byla to velmi drahá záležitost. Tehdy stál 5000 Kč.

Rozdíly mezi tehdejším a dnešním krojem jsou velmi malé. Kroj teď stojí mnohem více. A obléká se pouze při slavnostních událostech, jako jsou hody, příjímání a biřmování.

Z pohledu na oba obrázky zjišťujeme, že časy se mění, ale kroj zůstává stejný