Náves v obci Návojná, rok 1904, pohled na „Husí rynek". Zde se lidé potkávali, řešili své radosti i stesky. Změny, které náves prodělala během sta let, jsou dobře patrné. Potok si časem, ale i regulací prohloubil svůj potřebný prostor, dřevěný most byl nahrazen pevnou konstrukcí železa a betonu, prostě vše si člověk upravil tak, aby to bylo podřízeno jeho pohodlí.