Počátek padesátých let, budova školy v obci Návojná. Na archivním snímku se nám v plné kráse objevuje stavba, která v letech po druhé světové válce stmelila návojskou společnost a stala se na dlouhou dobu reprezentativním objektem. Během několika let byl ve školní budově zřízen i dětský domov, kulturní vyžití obce se zase konalo v levé části komplexu, kde stál sál, jenž byl využíván mnohými složkami ať už k veselicím, maškarním bálům nebo k sobotním hudebním zábavám. Kdysi školní budova už od poloviny 90.let slouží našim spoluobčanům jako útočiště v nelehkém období stáří, nemoci či jiného postižení, které jim nedovoluje žít plnohodnotný život bez pomoci druhých. Jak je patrné, rapidní proměnou, krom samotné budovy, prošlo i její bezprostřední okolí.