Pénzügyőr laktanya

 

 

A „finánclaktanyát” neves építész, Dümmerling Ödön tervezte, s ma is egyik jelentős középülete Kisvárdának. Az építkezés azonban nem csupán azért volt fontos, mert újabb állami épülettel gyarapodott Kisvárda, s ezzel is nyomatékosabbá vált regionális szerepköre, hanem azért is, mert a helyi iparoskok, munkások, mesterek, szállítók általa munkaalkalmat találtak. A földmunkálatokat június 10-én kezdték meg a régi sertésvásártéren és öt hónap múlva már az átadás is megtörténhetett. Október 30-án lett átadva az új pénzügyőr palota. A pénzügyi kincstár képviseletében Máthé Mózes pénzügyőri felügyelő Nyíregyházáról, Nagy Ferenc felügyelő a kisvárdai biztosi kerület vezetője és a hozzájuk beosztott főszemlészek, az államépítészeti hivatal részéről Márkus Dávid kir. Műszaki tanácsos mint az építkezés ellenőre, Dümmerling Ödön tervező-műépítész, míg a hatóság részéről dr. Délcegh Imre tb. Főszolgabíró, dr. Lukács Vilmos tiszti főorvos, dr. Rézler Gábor községi főjegyző és Pipcsák János községi főbíró s végül a kivitelező Tutkovics József és Ferencz építőmesterek iparosaikkal jelentek meg. Ez alkalommal megérkezett a kerület képviselője, dr. Móser Ernő kormányfőtanácsos is. Pontban 9 órakor vette kezdetét a felülvizsgálat, melynek műszaki részét Márkus Dávid kir. Műszaki tanácsos vezette. A leltári megállapításokat Máthé Mózes pénzügyőri felügyelő eszközölte a legapróbb részletességgel, míg a hatóság és annak tiszti főorvosa egészségügyileg vették az összes helyiségeket szigorú bírálat alá. A hatóság az épület tüzetes megvizsgálása után megállapította, hogy minden részleteiben a legnagyobb szakszerűséggel és lelkiismeretes pontossággal a tervezettel teljesen megegyezően lett felépítve. Mindezek után délután 1 órakor a Zakár-féle vendéglőben gyűlt egybe a bizottság. Dr. Móser Ernő jelentette be azon örvendetes megállapítását, hogy a most átadott épület a legszigorúbb bírálatot könnyedén bírta el, s büszke arra, hogy az épület összes munkáit teljesítő kisvárdai mesterek és szállítók mindannyian dicséretre méltó végeztek és szállítottak. Ezen reá nézve örvendetes tényből következésként kijelenti, hogy a jövőben előforduló állami és középítéseknél derék iparosainkat a legmesszebbmenő támogatásban és pártfogásban fogja részesíteni. Tutkovics Ferenc építőmester, a vállalkozó cég ifjabb tagja, kötelességének tartotta úgy cége, mint kisvárdai iparostársainak nevében halás köszönetét kifejezni képviselőjüknek Móser Ernő dr-nak és Dümmerling Ödön műépítésznek és a helyi hatóságoknak, ezen építkezés ügyében kifejtett fáradozásának megköszönése után Márkus Dávid kir. Műszaki tanácsosnak fejezte ki háláját kisvárdai iparostársai nevében, mivel megértő, gyors kiutalásaival nagy segítségükre volt a nyomasztó gazdasági helyzetben azáltal, hogy becsületes jó munkájukkal elősegítették a Tutkovics József és Ferenc cégének járó elismerést.

Az épület mai napig eredeti funkciójának megfelelően működik.

 

 

 

 

Sütő Zsuzsanna