Tornyospálca TSZ Telep(ek) - Ma közvámraktár

 

 

 

1949. november 1-én jegyezték be „Lenin" néven a község első közös gazdálkodású termelőszövetkezetét, de valójában november 20.-án alakult meg. A megyei levéltárban megmaradt annak a 14 fős intéző bizottságnak a névsora akik „ felsőbb sugallatra" először 17-en majd 43-an elkezdik, főleg szovjet mintára létrehozni a szövetkezetet. Alakuláskor ez a földterület 56 kataszteri hold volt, majd ez az idő múlásával 1951-re 104 holdra emelkedett.
A szövetkezet az úgy nevezett 3. csoportba tartozott ahol, összesen 14 munkaképes családtag dolgozott.

 

Az MDP tagok száma ebből 10 tehát érthetően igazán nagy számot mutatott. 1953-ban a taglétszám csupán 17 fő volt. Ezután területeket adtak a Ricsikai erdőben működő „Vörös csillag" termelőszövetkezetnek, ám ez a szövetkezet hamar felbomlott. Majd 1953 őszére a létszám hirtelen megemelkedett, akárcsak a művelt területek nagysága, hiszen 26 tagot számlált a szövetkezet és 278 hold földet birtokolt. Ezután az új tagok bomlasztó hatással voltak a szövetkezetre. 1954-ben beindítják a darálóüzemet ehhez egy villanymotort vásárolnak. 1953 márciusában a TSZ megvásárolja az első kombájnt.

 

Ezután 1956. január 19-én a Szabolcs megyei Néplap „Ünnepélyes percek" címszó alatt számol be, hogy 217 fiatal kapja meg a DISZ /Demokratikus Ifjúsági Szövetség/ könyvet ezután a bár kissé késve a „Lenin Ifjai" DISZ szervezetet alapítanak 23-an. 1956-ban a TSZ felbomlik, hiszen a tagságok nagy számban már csak papíron léteztek. Ezután a mozdítható vagyontárgyakat gyorsan széthordják.

 

1957-ben a Lenin Tsz megmaradt épületeivel nem tudott mit kezdeni a falu, ezért folytonosan napi rendipont volt az épületek felhasználása. Kádár János győri szövetkezeti beszédében elhangozott az egyértelmű utasítás „ A TSZ-ek fejlődése szent dolog és a törekvéseinket mindennel szemben megvédjük" Ám ez a magasztos gondolat a falu munkás emberét nem izgatta fel kimondottan és ezért küldöttség érkezett, aki felvilágosítja a parasztokat a TSZ előnyeiről. Ezt követően megalakul a „Rákóczi TSZ" 1961. január 20.-án 772 taggal és 2386 hold földel. Ez már óriási létszám és területi növekedés.

 

Többek között Teichman Vilmos a burgonya termesztésével végzett kísérleteket a körzetben.

 

Az elkövetkező években megindul a gyors és ütőképes gyarapodás. Új gépek, új épületek és persze új emberek csatlakoznak a szocialista álom megvalósításához. Ám mint az az utópiákkal szokás ez is megbukott. A szövetkezet 31 év fennállás után megszünt 1992-ben felbomlott. Mára a telepet felvásárolták és raktárként használják az épületeket.

 

Készítette: Kovács Viktor Felhasznált irodalom: Agárdy Sándor - Suhogó Idő