Dětí v Holešově přibývalo, a proto byla v roce 1889 vystavěna ve Smetanových sadech nová školní budova, později nazývaná chlapecká obecná a měšťanská škola. Škola již od svého založení plnila nejen funkci vzdělávací, ale i sociální. Každoročně byly například před Vánocemi pořádány sbírky a jejich výtěžek byl věnován ve prospěch nemajetných dětí. V současné době nároky na vybavení i prostory školy vzrůstají, a tak bylo přistoupeno k rozšíření stávající budovy. Přístavba k 1.ZŠ byla dokončena v roce 1995. Škola získala nové učebny, odborné pracovny a moderní sportovní halu s komplexním příslušenstvím. 1.ZŠ se stala jednou z nejmodernějších škol v regionu.