Stojí na holešovském náměstí přímo naproti farnímu kostelu. Pochází ze začátku 18. století. Byl postaven z vděčnosti za odvrácení moru. Kdo je jeho tvůrcem, dnes už nevíme, patrně někdo z těch, kteří se podíleli na výzdobě farního kostela.

Sloup měří 7 metrů. Je složen ze tří částí: trojúhelníkového zábradlí, podstavce a vlastní sochy Panny Marie s andílky. Balustrádu ohraničuje sousoší sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a svatého Jana Sarkandra.