Hřbitov -  fotografie pochází z období po II. světové válce. V  pravém dolním rohu jsou vidět dřevěné kříže na hrobech rumunských vojáků, kteří padli ve  II. světové válce. Do hrobu byli pochovány 3-4 oběti. Před těmito hroby (na fotce nejsou vidět) byly  čtyři společné hroby ruských vojáků.