Hasiči ve Francově Lhotě

Ve vesnici, kde byla většina domů dřevěných, bývaly požáry poměrně časté. Občané dospěli k poznání, že s ohněm je třeba bojovat účinněji, organizovaně a s lepším vybavením. Na den 20. června 1921 byla svolána veřejná schůze občanů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Přihlásilo se do něho 25 mužů. Kromě hlavní činnosti, tedy hašení požárů a pomoci při jiných živelných pohromách, vždy hasiči aktivně pracovali v obci, například dlouhé roky hráli ochotnické divadlo, pořádali estrády, dodnes chodí za fašanky, pořádají taneční zábavy a vánoční koncert, odpracovali mnoho brigádnických hodin. Velmi úspěšní vždy byli v práci s mládeží - získali mnoho pěkných umístění na hasičských soutěžích.

Fotografie z období kolem roku 1938.