Kostel Mistra Jana Husa. Savba pochází pravděpodobně ze 14.století - gotická sakrální architektura. Chrám je dvoulodní. Věž je renesanční, postavena Mikulášem Lorkem. Původně farní kostel byl roku 1920 převzat a rekonstruován církví Československou husitskou.