Hřbitovní kaple - márnice         


 

Hřbitovní kaple na hołdunowském hřbitově (dříve plnila funkci márnice) je jednou z nejstarších budov, které patřily bývalému evangelickému úřadu. Pochází z roku 1797. Po 2. světové válce opustili němečtí osadníci Hołdunów a tehdy také stavba přestala plnit funkci márnice.V roce 1996 prošla kaple renovací, která však zachovala původní vzhled stavby.

 

 

The cemetery chapel

 

The cemetery chapel in Hołdunów is one of the oldest buildings of the former evangelical community that Anhalt used to be. The chapel dates back to 1797. After the Second World War  German inhabitants of Anhalt district moved to Germany. Their church, the cemetery chapel and some other buildings became catholic property.The chapel was renovated in 1996.The general shape and look of the chapel remained unchanged.