Fara byla postavena podle návrhů Kiliána Ignáce Dientzenhofera neznámým stavitelem v letech 1750-1753. V přízemí se nachází salla terrena a také kaple sv. Jana Evangelisty. Průčelí budovy je obráceno do zahrady.