Dne 15.září 1901 slavnostně vítá žáky tato škola nazývaná Obecná i s tělocvičnou, školníkem a bytem pro učitele. Při slavnostním otevírání byla u vchodu umístěna pamětní deska  s nápisem: Léta páně MDCCCCI dětem svým ku vzdělávání rozumu, zušlechťování srdcí pro Boha, vlast a národ, dům tento zbudoval obec Radotín. Školu navštěvovalo celkem 249 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř tříd.  

Protože nedostatek místa v jednopatrové škole byl kritický, začalo se v roce 1931 s přístavbou druhého patra budovy ,čímž se získalo pět nových učeben. Další učebna vznikla vybouráním příčky v přízemí. Tato přestavba byla provedena během tří letních měsíců.