Ulice Pražská, předtím ČSA, původně Sv. Isidora a dnes Palackého. Ještě donedávna si ulice uchovávala svůj maloměstský charakter. Do ulice se ještě vešla lipová alej, ale protože stínila ve výhledu, zněčišťovala ulici lupením, lákala včely a překážela provozu, její osud se zpečetil. Alespoň zbylo místo pro parkování!

            Dál ve směru na Prahu na křižovatce s Křivoklátskou ulicí stávala ještě ve 20. letech  čerpací stanice. Za ní, za malým parčíkem, vyrostlo sídliště Texas.  Proti nově zřízené autobusové zastávce stojí poliklinika. Řada specialistů  dojíždí jen na některý den z Prahy, Kladna nebo Rakovníka.