Přestavba a úpravy náměstí Mezi Šenky rozhodně prospěly.