Městská plynárna

 

            Vlevo na obrázku stojí původní budova plynárny, která byla vybudována u silnice směrem k Litovli. Sloužila k zásobování města a osvětlení. V době, kdy vznikla, byla velkou vymožeností, ale postupem času nestačila ani vybavením, ani kapacitou. Navíc v roce 1949 bylo zastaralé plynové osvětlení nahrazeno elektrickým. V roce 1958 byla plynárna zrušena, neboť město bylo při rekonstrukci inženýrských sítí napojeno na dálkový plynovod. Dnes starou plynárnu v Uničově nenajdete, protože byla zbourána. V prostoru za plynárnou (přesněji mezi plynárnou a Šibeníkem) byla v roce 1949 zahájena výstavba činžovních domů pro zaměstnance tehdejších Škodových závodů (dnešní UNEX). V roce 1951 začala v této části města také stavba sídliště.